Ungas hälsa ska prioriteras

I höstas tog två unga tjejer sina liv inom loppet av en månad i Eskilstuna. Sen dess har arbetet i kommunen bitvis varit tungt. Men händelserna blev också ett avstamp i en starkare prioritering kring barn och ungdomars psykiska hälsa.

Nu ska samarbetet bli bättre mellan socialtjänst och skola. Den 19 juni hålls därför en utbildningsdag för bland andra chefer inom skola och personal inom socialtjänst i Eskilstuna. Syftet är att hitta ett bättre samarbete mellan olika instanser.

Inför 2008 kommer man att jobba för att hitta bättre former för ett samarbete mellan skola och socialtjänst. Hittills har samarbetet inte varit tillräckligt enligt Rolf Brunell, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

– Vi har konstaterat att det måste bli bättre.

Parallellt under hösten har man arbetat med att ta fram ett sätt att jobba med barn som far illa på olika sätt, dels självmordsbenägenhet, dels kriminalitet och andra sociala problem. Man har kommit fram till att många mår dåligt men exakt hur ett samarbete ska se ut vet man ännu inte.

– Det är inte några snabba ryck som behövs. Jag tror att det behövs just ett långsiktigt arbete för att se till att eleverna, och särskilt flickorna, mår bättre i våra verksamheter, säger Rolf Brunell.

Lisa Wadin
lisa.wadin@sr.se