Fel betalning för utomlänsvård

Det är inte säkert att landstinget Sörmland får rätt betalt för den vård som säljs till andra län, den så kallade utomlänsvården.

Det är revisorerna som skriver om det här till landstingsstyrelsen. En granskning visar att det finns brister i de rutiner som finns inom hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen har med nuvarande rutiner liten möjlighet att kontrollera att dom ekonomiska uppgifterna är korrekta innan fakturor skickas iväg.