Får inte kameraövervaka Springkällan

Katrineholms kommun får inte kameraövervaka platsen Springkällan i centrala Katrineholm. Det slår kammarrätten fast. Kommunen vill övervaka det krogtäta området eftersom det ofta sker misshandel där. Men kammarrätten anser att skyddet för den personliga integriteten i det här fallet väger över.

Katrineholms kommun ska överklaga kammarrättens beslut till Regeringsrätten, säger Stig Bernberg, som är säkerhetssamordnare i kommunen.