Stora skillnaderna mellan arbetslösa

En färsk rapport från Integrationsverket visar att skillnaderna i andelen arbetslösa mellan invandrare och infödda svenskar minskar i landet. I Sörmland däremot består de stora skillnaderna med en större andel arbetslösa invandrare än infödda svenskar. Men Oskar Söderberg, arbetsförmedlare i mångfaldsgruppen i Eskilstuna, tror inte att arbetsgivarna i Sörmland är mer fördomsfulla mot invandrare än på andra håll.

– Det stora problemet är inte fördomar utan att vi haft svårare att erbjuda möjligheter för invandrarna här i Eskilstuna att skaffa den kompetens de behöver, säger Oskar Söderberg, arbetsförmedlare i mångfaldsgruppen i Eskilstuna.

Första kvartalet 2006 var 10,7 procent av länets utomnordiskt födda arbetslösa eller i någon form av åtgärd. Samma siffra för inrikesfödda var då 6,4 procent. En skillnad på 4,3 procent. Första kvartalet i år var samma siffror 8,3 procent jämfört med 4,7 procent. En skillnad på 3,4 procent.

En liten minskning alltså men i landet i stort ligger samma minskning på mer än det dubbla. Men Oskar Söderberg tror att skillnaderna går att plana ut om bara rätt resurser sätts in.

Lisa Wadin
lisa.wadin@sr.se