Ljust på sörmländska arbetsmarknaden

Det ser mycket ljust ut på den sörmländska arbetsmarknaden. Det visar Länsarbetsnämndens prognos om hur arbetsmarknaden i länet kommer att utvecklas det kommande året.

– Det ser ju väldigt just ut, en ny prognos visar på en kraftig ökning utav antalet sysselsatta i länet, säger Kerstin Andersson som är Länsarbetsdirektör.

Den är högkonjunktur. Efterfrågan på varor och tjänster ökar och det påverkar jobben, i nästan alla branscher, men inte alls lika starkt inom den offentliga sektorn. Sysselsättningen i Sörmland kommer att fortsätta att öka det kommande året. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor, framförallt bland små och medelstora företag.

Den mest positiva utvecklingen finns inom byggbranschen och den privata tjänstesektorn, men också inom detaljhandeln. Fler personer födda utomlands får jobb och bland ungdomar, som den senaste tiden haft svårt att få jobb, kommer läget blir mer positivt framöver, säger Länsarbetsdirektör, Kerstin Andersson.

– Vi har varit väldigt oroliga för ungdomarna, men nu tycker jag väl ändå att vi kan se att den gruppen klarar sig bra på arbetsmarknaden och med en fortsatt konjunkturuppgång och ökat inflöde av jobb är jag övertygad om att den gruppen kommer att klara sig bra.

Länsarbetsnämndens prognos visar att det framförallt är stor optimism inom privat tjänstesektor, handeln, byggbranschen, tillverkningsindustrin får på högvarv. De senaste årens starka sysselsättningstrend kommer att hålla i sig. Till det första kvartalet 2008 kommer sysselsättningen öka med 1800 personer.

Länsarbetsnämnden bedömer att den öppna arbetslösheten kommer att minska till 5300 personer fjärdekvartalet i år och till 4500 fjärde kvartalet 2008.

Över hälften av företagen i Sörmland spår en ökad efterfrågan på arbetskraft, framförallt inom byggbranschen. Samtidigt är har personer mellan 50 och 60 svårare att få jobb och bristen på kvalificerad arbetskraft mycket stor, särskilt inom vård- och omsorg, byggbranschen och verkstads- och tillverkningsindustrin.

Det finns också de arbetsgivare som resignerat, de struntar i att annonsera lediga jobb eftersom det ”ändå inte finns” någon att rekrytera, exempelvis CNC-operatörer.

– Där jobbar vi på två fronter. Vi letar arbetskraft i Sverige och ute i Europa där det är överskott på arbetskraft. Sedan är det arbetsmarknadsutbildningen där vi med hjälp av yrkesutbildning kan fylla på med kompetent arbetskraft.

Arbetsmarknadspolitiken har ställts om kraftigt och nu är inriktningen att renodlat förmedla jobb och försöka matcha dem mot de som söker. Länsarbetsnämnden har halverat antalet arbetsmarknadsåtgärder, arbetslösheten minskar och fler väntas få jobb det kommande året.

– Centralt är att se till att det finns arbetskraft till de lediga jobben och satsa på de som ännu inte fått ta del av konjunkturuppgången.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se