Forskare kritiserar Skavstautsläpp

På tio år har Ryanair tiofaldigat antalet passagerare på Skavsta Flygplats. Förra året reste 1 800 000 personer från flygplatsen, och till 2012 siktar man på 3,5 miljoner passagerare. Men samtidigt som flyget ökar kraftigt, så diskuteras också dess klimatpåverkan allt mer, med krav på att utsläppen måste minska. Klimatforskaren Björn-Ola Linnér menar att flygbolagen kommit alldeles för lindrigt undan.

Björn-Ola Linnér tror att EU:s på något vis kommer att kräva flygbranschen på ett större ansvar när det gäller att hålla utsläppen nere.

Idag är flyget en av de snabbast växande källorna till utsläpp som orsakar klimatförändringar. Tidigare har EU-kommissionen föreslagit att flygtrafiken ska inkluderas i handeln med utsläppsrätter, alltså tvinga bolagen att betala för sina utsläpp av växthusgaser, det är något som den svenska regeringen också ställt sig positivt till. 

Men lågprisbolag som Ryanair är negativt inställda, för dem kan systemet med utsläppsrätter innebära en ekonomisk katastrof. Men Skavsta Flygplats VD Dot Gade Kulovuori tror ändå att bolaget ekonomiskt skulle klara av om EU går vidare med förslaget. 

– Är det något bolag som gör det är det Ryanair, säger Dot Gade Kulovuori.

Anders Molin
anders.molin@sr.se