Gruppboenden startas för flyktingbarn

Eskilstuna kommun ska starta gruppboenden för asylsökande barn som kommer ensamma till Sverige och för barn som beviljats uppehållstillstånd. Boendena kommer att ha runt 20 platser för ungdomar över 15 år.

Margareth Lundgren jobbar på arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, och hon har gjort en förstudie om mottagande av ensamma flyktingbarn. Hon tycker att det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar för barnen och gör att de får ett bra mottagande.

– De flesta av dessa barn har svåra upplevelser bakom sig och måste då få ett bra mottagande, säger Margareth Lundgren på arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun.

2006 gick en lagändring igenom som slår fast att barn som kommer ensamma till Sverige för att söka asyl ska tas om hand av kommunerna istället för av Migrationsverket som det var innan.

När barnen kommer till Sverige får de först bo i så kallade transitboenden för att sedan slussas ut i kommuner runt om i landet.

Nu har Eskilstuna kommun alltså beslutat att man ska bygga gruppboenden för asylsökande ungdomar och ungdomar med beviljat uppehållstillstånd. Man kommer att ha ett nära samarbete med skola och barnen kommer även att få goda män eftersom de inte har några föräldrar i Sverige.

De flesta barn som kommer ensamma till Sverige för att söka asyl är pojkar över 15 år. De kommer för det mesta från Irak, Afganistan och Somalia. Många av barnen har varit med om krig och våld och måste få stöd och hjälp för att bearbeta sina upplevelser när de kommer till Sverige.

Nina Mittjas
nina.mittjas@sr.se