Lasarettet stänger osäker kulvert

Kulverten på Nyköpings lasarett kommer att vara stängd nattetid från och med måndag. Landstinget har bedömt att kulverten är en säkerhetsrisk eftersom obehöriga kan ta sig in.

Lars-Gunnar Svensson, säkerhetschef på Landstinget Sörmland, säger att det inte är någon särskild händelse som ligger bakom beslutet, utan att det är det är allmän översyn av säkerheten som är orsaken.

Personal och patienter som eskorteras kommer att tillåtas använda kulverten även i fortsättningen nattetid.