Stor satsning på akuten

Resurserna förstärks på akuten på Mälarsjukhuset i Eskilstuna för att minska köerna. Sju nya sjukskötersketjänster ska rekryteras och åtgärdspaketet totalt kostar drygt tre miljoner kronor per år.

Det görs för att vården ska kunna göra en tydligare prioritering av patienterna, det vill säga vilka som har störst behov av akut vård. Landstinget ska också förbättra samarbetet mellan vårdavdelningarna och akuten för att bland annat undvika att äldre patienter ligger kvar på akutavdelningen för länge i väntan på en plats på en vårdavdelning.