Hälso- och sjukvården måste spara

Hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget Sörmland väntas gå med 34 miljoner kronor i förlust i år. Därför har politikerna gett alla enheter i uppdrag att se över sina verksamheter för att kostnaderna inte ska skena iväg.

Del av orsaken till att kostnaderna blir för stora för sjukvården är att nämnden haft ökade kostnader för läkemedel. Det handlar om läkemedel för band annat reumatiker och cancerpatienter. Dessutom fortsätter kostnaderna för utomlänsvård att stiga.