Platser för blodcancerpatienter

Landstinget utökar antalet platser för patienter med blodcancer. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att utöka antalet platser från fyra till sju. Det innebär också att personalstyrkan utökas och finansieras med minskade kostnader för utomlänsvård. Idag får den typen av patienter åka till andra sjukhus utanför länet.