Belastade kliniker får mer resurser

Arbetsbelastningen på kvinnokliniken och familjecentralen på mälarsjukhuset ska minska genom att personalstyrkan förstärks.

Landstinget satsar 800 000 kronor på att utöka reurserna.

Det innebär 14 timmars tjänsteutrymme per vecka på familjecentralen och 1,5 tjänst på mödravården.