Skarvarna fortsätter att öka kring Mälaren

Vid årets inventeringar hittades närmare 2500 bebodda skarvbon fördelade på 20 kolonier i Mälaren.

Antalet skarvbon är 27 procent mer än förra året och den högsta siffran som noterats dom senaste fyra åren. Antalet kolonier är däremot mer konstant och pendlar mellan 19 och 21 stycken.

Enligt Staffan Karlsson på Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Södermanland är det inte helt klarlagt varför skarvarna ökar men övergödning av sjöar och hav, ändrade jaktbestämmelser och utökad fiskodling på kontinenten kan vara bidragande orsaker.