Samarbete mellan högskolor uppskjutet

På måndag skulle styrelsen för Mälardalens högskola ha fattat beslut om ett samarbete med Örebro universitet. Men beslutet skjuts på framtiden, styrelserna för de båda lärosätena behöver mer tid för att diskutera förslaget.

Enligt Ingegerd Palmér, rektor på Mälardalens högskola, är man inte redo att fatta nåt beslut om ett samgånde med Örebro universitet ännu.

Sen förslaget först dök upp, hösten 2004, har turerna varit många.

Flera remissinstanser har varit negativa till ett samgående, man är bland annat rädd att Mälardalens högskola skulle förlora sin självständighet och ätas upp av Örebro universitet.

Anledningen till att man vill samarbeta med Örebro universitet är att högskolan på så sätt skulle få mer pengar till forskning, högre status och bättre utbildningar för studenterna.

Rektor Ingegerd Palmér har inte gjort någon hemlighet av att hon vill att Mälardalens högskola ska få bli ett universitet.

Planerna på ett rent samgående med Örebro är lagda på is, men nu planerar man istället för en federation där flera universitet ingår som självständiga enheter men som tillsammans är starka utåt.

Och det är exakt hur det här ska fungera som man måste diskutera mer.

Och trots att många varit negativa har man samtidigt insett att högskolan måste göra någonting för att kunna hävda sig i framtiden. Ingegerd Palmér säger till P4 Västmanland att det behövs ett nytänkande och att det gäller att få regeringen och utbildningsdepartementet med i båten.


Maria Edlund
maria.edlund@sr.se