Hjälmaren frisk efter mångårig kampanj

För några årtionden sedan engagerade sig många i kampanjen Rädda Hjälmaren, och nu är sjöns vatten så pass bra att hjälmargösen trivs.

Under tisdagen var det Hjälmardagen och medlemmarna i Hjälmarens vattenvårdsförbund har samlats i Naturens Hus för att diskutera vattenkvalitén i Hjälmaren och i de åar och bäckar som lämnar sitt vatten i sjön.

Hjälmarvattnets status är numera så bra att gösen trivs. Det menar ordföranden i Hjälmarens vattenvårdsförbund, Margareta Johansson. 

För några årtionden sen engagerade sig örebroarna i kampanjen Rädda Hjälmaren. Och i dag verkar man ha nått målet. I dag gläder sig Yngve Persson och Margareta Johansson att se resultaten av de stora restaureringsarbeten som utförts för att höja helheltsmiljön kring Hjälmaren.

– Med facit i hand är det kanon skulle jag vilja påstå, säger Margareta Johansson, avgående ordförande i Hjälmarens vattenvårdsförbund.

Bo Hazell
bo.hazell@sr.se