Mp: "Kartlägg hotet mot stränderna"

Miljöpartiet i Eskilstuna vill att kommunen ska kartlägga hotet mot stränderna och hur livet vid stränderna kan skyddas. Det skriver partiet i en motion.

Miljöpartiet beskriver i motionen hur stranden är viktig för den biologiska mångfalden. Man är också bekymrad för dess framtid i och med att kommunens VA-utbyggnad kan omvandla strandtomter till permanenta boenden.

– Stranden, både delen på land och den i vattnet, är bland de artrikaste och mest produktiva biotoper som finns, säger Susanne Engström, kommunfullmäktigeledamot för miljöpartiet.

När vi människor planerar och exploaterar stränderna så påverkar vi naturens möjligheter att fortleva.

– När man bygger på strandtomter och strandzonen förvandlas till sandstrand eller gräsbevuxen strand utan naturlig strandväxtlighet då påverkar vi naturmiljön negativt, berättar Björn Lymar, miljöpartiet. Det sker i accelererad takt efter Mälarstranden i och med VA-utbyggnad och omvandling till permanentboende.

– Stränderna är ju ovärderliga för den biologiska mångfalden, tillägger

Engström. Det finns en konflikt mellan mänsklig utbredning och naturens, inklusive vattnets fortlevnad. På många håll är naturen hårt undanträngd. Därför vill vi även utreda hur och var man kan återskapa artrika och produktiva strandzoner.