Bättre betyg i Strängnäs

Nu är Strängnäs kommuns skolelever bättre än någonsin. I alla fall så har fler än någon gång tidigare fått godkänt i alla ämnen. Med i kartläggningen har både kommunala och privata högstadieskolor varit. Sammanställningen visar att 77,5 procent av eleverna har uppnått kunskapsmålet, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med förra året och 93 procent är behöriga till gymnasiet.

– Det fina resultatet kommer av att rektorer och lärare fokuserat på att sätta likvärdiga betyg, säger Christina Ternström Frostegren från utbildnings- och kulturkontoret till Strengnäs tidning.