Taxorna för VA höjs i Strängnäs

Avgifterna för vatten och avlopp och renhållning i Strängnäs höjs. Det beslutade teknik- och fritidsnämnden på onsdagen. Det är stigande kapitalkostnader som är den främsta orsaken till höjningarna åtta procent för vatten och avlopp och fem procent för renhållningen. Höjningen innebär ökade kostnader med upp emot 500 kronor om året för Strängnäshushållen.