Ökning av landstingslönerna i Sörmland

Från och med oktober i år till den sista mars år 2009 kommer lönerna i landstinget att höjas med i snitt närmare nio procent, vilket är en dubbelt så hög höjning jämfört med de två föregående åren. Det skriver tidningen Vårdfacket i sitt senaste nummer.

Men landstinget har avviserat en översyn av personalkostnaderna eftersom landstinget har problem med ekonomin.

Fem av nio kommuner i Sörmland är klara med lönerna för de anställda. Löneökningarna hamnar mellan 2,4, och 3,6 procent.