Internationellt utbyte ger kunskap

Allt fler skolor i Eskilstuna satsar på internationella utbyten, både med lärare och elever. Högstadieskolan Odlarskolan i Eskilstuna är en av de skolorna, som har tagit emot en lärare från Slovakien.

Andrea Stefkova kommer från norra Slovakien och har varit i Eskilstuna i några veckor. Hon är nyutbildad engelsk- och religionlärare och har sökt sig till Sverige genom EU-projektet Comenius, för att lära sig mer om hur det är i skolorna här.
Hon säger att det är viktigt att se hur man kan undervisa på olika sätt, hur man kan vara gentemot eleverna och att det är viktigt för lärare att inse att det egna sättet att undervisa inte alltid är det bästa.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr.se