Härbärge vill ha mer pengar

Härbärget i Eskilstuna behöver mer pengar från kommunen, menar Svenska kyrkan som driver verksamheten.

Om inte kommunen ökar sitt bidrag kan härbärget tvingas stänga efter sommaren 2008.

Varje natt sover i snitt sex personer på härbärget i Eskilstuna. Fem personer är anställda och drygt 40 personer turas om att jobba ideellt. Härbärget kostar drygt två miljoner kronor varje år. 500 000 betalas av kommunen, 100 000 är frivilliga bidrag och resten betalas av kyrkan.

Men nu vill alltså kyrkan att kommunen ska skjuta till mer pengar, närmare en miljon. Då skulle kommunen och kyrkan i stort sätt dela på kostnaderna för verksamheten, något som Bo Strömberg, konsulent i Fors Församling, som ansvarar för verksamheten tycker är en bra lösning.

Bo Strömberg menar att det finns ett stort intresse för att lämna frivilliga bidrag till härbärget, men att kyrkans inkomster minska kraftigt på grund av att många väljer att gå ur Svenska Kyrkan.

Sarita Hotti är socialdemokratisk ordförande i arbetsmarknads- och familjenämnden. Hon säger att det är för tidigt att säga om kyrkan kommer att få sin ansökan om bidrag beviljad eftersom de inte berett ärendet än. I november eller december tror hon sig kunna ge besked.