Miljöstöd för bönder på väg

Den första utbetalningen av miljöstöden till lantbrukare sker idag, måndag.

För första gången har utbetalningen av EU-stöden skett i form av en a conto eller delutbetalning.   

Detta innebär att de flesta lantbrukare får en utbetalning på 75 procent av ansökt belopp i avvaktan på att handläggningen slutförs och den exakta utbetalningen kan fastställas.

Utbetalningen kan därigenom göras tidigare och bidra till bättre betalningsförmåga för lantbrukarna. Det uppger Länsstyrelsen.