Stor skillnad mellan länets bostadspriser

Det blir allt dyrare att köpa hus på attraktiva orter på pendlingsavstånd från landets största städer och det påverkar de Sörmländska kommunerna. Stor inflyttning och bostadsbrist i storstan kombineras med nya flytt- och pendlingsströmmar som driver upp priserna i populära boendekommuner runt storstäderna. Men skillnaderna mellan kommuner med samma pendlingsavstånd till Stockholm är stor.

Från Stockholms central kan man åka tåg 45 minuter och komma fram till orter som Strängnäs och Flen. Skillnaden är att villan i Strängnäs kostar nästan dubbelt så mycket per kvadratmeter. Nya snabbtåg eller kommunala investeringar får små effekter om orten upplevs som trist. Det säger

Göran Cars, professor i regional planering vid KTH, som har studerat utvecklingen i Mälarregionen.

– Det handlar hela tiden om attraktivitet. Du kan ha en ort som knyts till Stockholm till exempel genom en bra infrastruktur, men om orten upplevs som tråkig händer i princip ingenting med priserna, säger Göran Cars.

Svensk Fastighetsförmedling och Värderingdata har för Ekots räkning sammanställt prisstatistik för sålda villor hittills i år och jämfört med 2002 års priser. Sammanställningen visar att storstadsnära kommuner i landets västra och södra delar haft den allra snabbaste prisökningstakten.

Ellen Karlberg
ellen.karlberg@sr.se

Camilla Kvartoft
camilla.kvartoft@sr.se

Klara Johansson
klara.johansson@sr.se