"Tillsätt en extern utredning"

Socialdemokraterna och vänsterpartiet i landstinget fortsätter kräva att landstinget tillsätter en extern utredning för att göra en total översyn av den sörmländska sjukvårdsstrukturen.

Det framgår av en reservation partierna gjorde vid måndagens sammanträde med landstingsstyrelsen. Partierna vill att landstinget undersöker om det går att samverka med andra landsting i närheten och presentera helhetslösningar.

Bakgrunden till det här är alliansens förslag att lägga ner delar av verksamheten vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.