Ryan air följer inte rekomendationer

Under förra året och hittills i år har Allmänna reklamationsnämnden, Arn, vid olika 35 tillfällen gett konsumenter rätt i tvister mot Ryanair.

Men företaget har i de allra flesta av fallen, inte följt nämndens rekommendationer. Tidigare idag berättade vi om ett sådant fall, där Konsumentombudsmannen, KO, nu beslutat att dra flygbolaget inför rätta.

KO anser inte att resenärer får den kompensation de har rätt till av Ryanair när ett flyg ställts in. Fallet kan vara vägledande för andra framtida fall.