Upprörda känslor om skolnedläggning

Föräldrar och barn på Forssjö skola, som är en av dom fem skolor som hotas av nedläggning, är inte glada över beskedet att skolan riskerar att läggas ned.

Beslut om det hela fattas tidigast vid bildningsnämndens sammanträde i november. Innan beslutet ska fattas ska man hinna med att lyssna på dom berörda, enligt bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg.

- Jag tycker det är dåligt, jag har gått här hela mitt liv.
- Vad är Forssjö utan skola och affär.
Det är några av kommentarerna från elever som SR Sörmand pratat med under onsdagen sen det i morse blev känt att kommunen planerar att lägga ner flera skolor i kommunen för att nästa år kunna spara sex miljoner kronor.

Anledningen till nedläggningen av skolor är det minskade elevantalet och de tomma lektionssalarna som står till ingen nytta, menar kommunen. 

De skolor som det pratas i ett konsultförslag om är Sjöholms, Strångsjö, Forssjö, Bie och Flodafors skola som föreslås läggas ner.

Föräldrarna till barnen i Forssjö skola saknar ett helhetstänkande och en konsekvensanalys från kommunens sida. Själv tycker de att en sammanslagning av Stångsjö och Forssjö skola skulle vara en bättre lösning. 

- Vi stannar ju inte kvar här om skolan läggs ner då byter vi till en skola inne i stan, säger Kristina Ericsson förälder till en elev på Forssjö skola.

Caroline Karlsson
caroline.karlsson@sr.se