Rädslan för förorenad mark kartläggs

Nu ska Naturvårdsverket kartlägga den allmänna rädslan som finns kring markföroreningar och gifter, som finns efter bland annat nedlagda industrier. I Sörmland finns en rad områden där det finns ökad risk för föroreningar i marken. Bland annat sådana där det tidigare funnits gasverk och pappersbruk.

– Det finns många saker att vara orolig över i samhället och det här är väl en sak som möjligen kan addera till den oro som finns. Bor jag i ett område där det finns farliga kemikalier i marken? Bör jag vara orolig överhuvudtaget?, säger Lars Erik Warg.

40 000 områden måste saneras. Undersökningen har skett genom ett urval av 2000 personer runt om i landet. Och vi har anledning till att vara oroliga för det finns i dag 40 000 identifierade områden som behöver saneras i Sverige. Det kan vara gamla industrier bensinstationer osv. Och allt fler av de fastigheterna är idag attraktiva exploateringsobjekt för bland annat bostäder då städer och samhällen expanderar.

Så därför genomförs nu undersökningen för att se hur de vanliga medborgarna ställer sig till risker och en framtida sanering av den förorenade marken.

Boendeupplevelse Men undersökningen har också tittat på hur folk upplever att bo på områden som är sanerade från miljögifter.

– Det är nog en blandad bild man kan då. I de fall där man gjort bra information, alltså i linje med det man kan och vet om att kommunicera om risker med allmänheten, då har det fungerat bra, säger Lars Erik Warg.

Hasse Carlsson
hasse.carlsson@sr.se