Äldreboenden får bra kritik

Äldreboendena Tunagården och Nyfors, i Eskilstuna blir allt bättre. Det visar en enkät som gjorts bland de anhöriga.

Bland annat tycker många att man får ett bra bemötande på hemmen dessutom har personalen bra kompetens, enligt rapporten.

Men långt ifrån allt är bra. Ett exempel är brister i dokumentationen, som inte ens uppfyller grundkraven.
Det kan exempelvis gälla hälsoläget och dom gamlas sociala situation, som inte dokumenteras som det ska.