Rättspsykutlåtande om polismord granskas

Socialstyrelsens rättsliga råd ska granska det rättspsykiatriska utlåtandet om mannen som misstänks för polismordet i Nyköping. Nyköpings tingsrätt accepterade nyss kammaråklagare Pär Anderssons begäran om att låta rättsliga rådet yttra sig över utlåtandet. Beslutet innebär att rättegången som skulle återupptas på måndag skjuts upp flera veckor i väntan på att rådets yttrande är klart.

Den rättspsykiatriska undersökningen av 55-åringen visar att han begick brottet under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att han fortfarande lider av störningen.

Åklagaren ifrågasätter läkarnas slutsatser. Han anser att utlåtandet innehåller flera brister och tveksamheter.

Den misstänkte 55-åringen vill inte att rättsliga rådet ska yttra sig och hans advokat Peter Althin delar inte åklagarens argument.

Rättsliga rådet kommer troligen att granska utlåtandet vid sitt möte den 30 oktober.