Protester mot trädfällning i Eskilstuna

Nu kommer starka protester mot att Eskilstuna kommun vill fälla ett antal träd i stadsdelen Nyfors. Kommunen vill rusta upp Nyforsgatan och fräscha upp stadsdelen, men privatpersonen Erland von Hofsten är kritisk.
– Här är en vacker gågata och träden är från 70-talet. Oerhört vackra. Miljön är lugn här. Träden är viktigt för hälsan.

Eskilstuna kommun vill rusta upp Nyforsgatan och bland annat skapa ny belysning och hugga ner en del av de träd som finns där. Enligt kommunen så är Nyfors en felplanerad stadsdel, en del träd är i dåligt skick, men också så stora att de kryper nära fasaderna och rötterna på stora oxlar kryper upp ur asfalten. Enligt kommunen så ger träden stora skuggor och tillsammans med bristade belysning innebär det en otryggare stadsdel.

Men nya träd ska planteras, om än inte så många som idag, bland annat körsbärsträd och kommunen tycker att Erland von Hofsten förenklar frågan och inte ser den helhet som kommunen ser. Men själv tycker han att kommunen gör fel och är beredd att knyta fast sig kring träden.

- Ja, det är jag. Jag har rep hemma.