Svart handel med hyresrätter kan öka

Allt fler invånare och för få nybyggda hyresrätter gör att den svarta handeln med hyreskontrakt kan öka.

Det menar föreningen Fastighetsägarna Mellansverige som gjort en enkätundersökning bland fastighetsägare i Eskilstuna, Västerås, Örebro och Uppsala.

I undersökningen kom det fram att hälften av fastighetsägarna i Eskilstuna märkt av ett ökat tryck på bostadsköerna och att tretton procent av de tillfrågade någon gång fått erbjudande om betalning för ett hyreskontrakt.