Läkemedel dyrt för landstinget

Allt dyrare läkemedel bidrar starkt till landstingets dåliga ekonomi.

Läkemedlen beräknas i år kosta 26 miljoner kronor mer än budgeterat och står med det för närmare hälften an landstingets totala underskott på 68 miljoner, enligt tidningarna idag.