Kritik mot indragning av resevärdar

Efter nyår kommer Vägverket att dra ner på de plusjobbare som jobbar som buss- och resevärdar. Anledningen är att regeringen har minskat bidraget för plusjobbarna, vilket gör att Vägverket måste stå för kostnaderna själva.

– För mig som synskadad har resevärdarna varit till stor hjälp säger Mikael Strömberg ombudsman på Synskadades riksförbund i Sörmland.

Efter nyår kommer Vägverket att dra ner på de plusjobbare som jobbar som buss- och resvärdar. Anledningen är att regeringen har minskat bidraget för plusjobbarna, vilket gör att Vägverket måste stå för kostnaderna själva.

Resevärdarna är till för att hjälpa kollektivtrafikresenärer med bland annat tidtabellsinformation, bagagehantering, på- och avstigning.  

Samtliga resevärdar i Sörmland är anställda som plusjobbare o har varit arbetslösa i minst två år innan de började.
I mars i år beslutade regeringen att inte betala hela priset för plusjobbarna, vilket gör att Vägverket måste stå för hela finansieringen själva.

Fram till nyår har Vägverket Region Mälardalen råd att betala den mellanskillnad som de inte får bidrag för.
Men efter nyår står de för hela betalningen och får dom inte tillräckligt med ekonomiskt stöd från kollektivtrafiken måste då minska antalet plusjobbsanställda resevärdar om de inte. säger Göran Gullbrandområdeschef för Länstrafiken i Sörmland. 

Några som inte är glada över det här är dom äldre med rullatorer, men även dom som är synskadade har stor hjälp av resevärdarna.

Caroline Karlsson
caroline.karlsson@sr.se

Katarina Larsson
katarina.larsson@sr.se