Konstmuseum kan bli privata bostäder

Frågan om vad som ska bli av det gamla konstmuséet i Eskilstuna har väckts till liv igen. Kommunen har sålt byggnaden och några meter av tomten runt huset till byggherren Sten Södergren. Det upprör miljöpartiet i Eskilstuna, som menar att det har gått för fort fram.

– Att bestämma så här helt plötsligt att det ska bli bostäder är verkligen att gå före i processen, säger miljöpartisten Björn Lymar (mp).

Planerna är att det ska bli omkring 16 lägenheter i det gamla konstmuseét, som ligger i ett parkområde alldeles intill Eskilstunaån. Detaljplanen för området håller också på att ses över och det finns planer på ytterligare två byggnader i samma storlek vid sidan om det gamla huset.

Kommunen har enligt Jimmy Jansson, vice ordförande i kommunstyrelsen, inget behov av byggnaden och det har i princip stått tomt sedan konstmuséet flyttade därifrån, för nästan tre år sedan.

Enligt vice ordförande i kommunstyrelsen, Jimmy Jansson, så kommer delar av parken att fortsätta att vara öppen för allmänheten. Det formella beslutet om utförsäljningen tas av kommunstyrelsen i november.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr.se