Ungdomsmottagning på nätet

Från och med på måndag har ungdomar i hela Sörmland möjlighet att kontakta ungdomsmottagningarna i sina kommuner via internet. De kan boka och avboka tid och lämna meddelanden digitalt och slippa telefontider eller telefonköer.

På ungdomsmottagningen i Nyköping påbörjades ett pilotprojekt med e-tjänster för ett år sedan. Satsningen var, enligt landstinget, en succé och nu genomförs detta i hela Sörmland.

Idag görs omkring 90 procent av alla tidbokningar via e-tjänsten. Den som behöver komma akut har fortfarande möjlighet att göra det.