Arbetsmiljö i städbranschen granskas

Arbetsmiljöverket ska undersöka arbetsplatser inom städbranschen i Sörmland och Östergötland. Verket ska bland annat kontrollera vilka risker det finns i arbetsmiljön, bland annat risken för belastningsskador.

Städare utsätts också för olika typer av kemikalier, som kan innebära hudproblem och allergier. Arbetsmiljöverket ska inspektera om arbetsgivare inom städbranschen arbetar systematiskt med förebyggande arbete.