Kommuner riskerar böter

Oxelösund och Vingåker har dröjt för länge med att verkställa beslut enligt socialtjänstlagen. I Oxelösund har fem barn och ungdomar fått vänta på kontaktfamilj i mellan 11 och 13 månader. Vingåkers kommun har dröjt alltför länge med att verkställa särskilt boende i tre ärenden. Nu har länsstyrelsen ansökt om böter hos länsrätten för dröjsmålen.

Sedan 1 juli 2006 står det i socialtjänstlagen att kommunerna inte får dröja oskäligt länge med att verkställa sin beslut om särskilt boende, kontaktpersoner m.m.