Push-upfällan skonar både fisk och säl

Konflikten mellan sälar och fiskare har minskat, sen en ny typ av sälsäker fiskfälla har börjat användas längs ostkusten. Det visar den utvärdering av fiskredskapet som gjorts av Fiskeriverket.