Blanketter kan uppfattas som diskriminerande

Folkpartiet i Eskilstuna vill ändra kommunens blanketter så att de blir könsneutrala.

På blanketterna för barnomsorg står det till exempel fader och moder istället för förälder, och det kan uppfattas som diskriminerande för par av samma kön, anser kommunfullmäktigeledamoten Helen Wretling.

En del kommuner har redan ändrat på sina blanketter efter att de blivit anmälda till HomO.

Helen Wretling säger att samhället har förändrats och rutinerna behöver ändras.