Läget bättre på psykiatriska kliniken

Bristen på specialistläkare inom psykiatrin i Katrineholm är inte längre akut. 
Som vi berättat tidigare så var det endast en psykiatriker på halvtid på psykiatriska mottagningen under sommaren och hyrläkare togs då in under flera månader, vilket drabbade patienterna som får träffa olika läkare. 
Men nu har man lyckats rekrytera flera nya specialistläkare, berättar verksamhetschefen för psykiatriska kliniken i Nyköping och Katrineholm, Jonas Borgman.

Nu har en specialist börjat jobba halvtid på psykiatriska mottagningen i Katrineholm och i november börjar ytterligare en specialist, säger Jonas Borgman, verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Katrineholm och Nyköping.

– Men landstingets anställningsstopp gör mig orolig, säger Jonas Borgman.

Planen är att rekrytera två så kallade ST-läkare, alltså läkare under utbildning som gör sin specialisttjänstgöring, vid årsskiftet.
Jonas Borgman hoppas att han får klartecken från personalavdelningen.

Han tror att landstinget kommer att göra ett undantag från anställningsstoppet, eftersom det har varit en sådan brist på specialister under en längre tid inom psykiatrin i Katrineholm.

Även om ST-läkarna börjar vid årsskiftet så måste hyrläkare tas in även i fortsättningen, fast i mindre omfattning. Det skulle vara bättre för patienterna att träffa samma läkare och slippa berätta sin sjukhistoria gång på gång för nya läkare, menar Jonas Borgman, verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Katrineholm och Nyköping.

- Det blir en bättre kvalitet och en större säkerhet, säger han.

Jenny Lindström
jenny.lindström@sr.se