"Sämre tillgänglighet i vården"

Tillgänglighet i vården blir sämre när landstinget drar i handbromsen och inför restriktivitet vid anställningar och inköpsstopp. Det menar Kerstin Hansson, divisionschef medicinsk service. Beslutet innebär att en rutin med dispensansökningar införs för nyanställningar, vakanser och vikariat. Beslut fattas av divisionscheferna.

Men utgångspunkten vid prövning av dispenser är att patientsäkerheten ska upprätthållas.

Bakgrunden till beslutet är att hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett förväntat underskott på 68 miljoner kronor i år.

(Beslutet om inköpsstopp innebär att alla inköp, förutom förbrukningsartiklar för patientvården, skjuts på framtiden. En ny rutin införs som innebär att alla beställningar ska gå via inköpsenheten.