Jämställdhetsprojekt avslutas

Kvinnor och män ska ha lika bra service från kommunerna. Det är målet med projektet Jämställda Kommuner som nu avslutas efter att ha pågått i drygt ett år med länsstyrelsen och Eskilstuna och Katrineholms kommuner som deltagare.

Under projektets gång har kommunerna i flera fall noterat att den kommunala servicen idag inte är jämställd utifrån mäns och kvinnors individuella förutsättningar.

Men enligt Afamia Maraha, projektledare för Jämställda Kommuner, ökar kommunernas vilja till förändrig med ökad kunskap genom kartläggningar och analyser.