Landstinget diskuterar etisk policy

Landstinget Sörmland tillhör de landsting som använder textilier utan att ställa miljökrav på tillverkarna. Men nu ska landstinget åtminstone börja ställa etiska krav vid sina inköp.

Sveriges Radio Sörmland och andra medier har tidigare rapporterat om att landstingets pincetter och saxar tillverkas av barnarbetare i Pakistan. 

Under fredagen ska varuförsörjningsnämnden dra upp riktlinjerna för en etisk policy vid inköp av material inom vården. Det handlar om förbrukningsvaror som operationshandskar, skalpeller och plåster.

Kraven som kommer att ställas är bland annat förbud mot barnarbete och förbud mot tvångsarbete, grundläggande rättigheter enligt internationella konventioner.

Enligt de internationella konventionerna ska arbetare också ha rätt att organisera sig fackligt, men det kravet kommer att omformuleras, enligt Östen Eriksson (kd), ledamot i varuförsörjningsnämnden.

Landstinget vill nämligen fortsätta kunna köpa in varor från Kina, där oberoende fackföreningar är förbjudna. Istället kommer man att använda en formulering som går ut på att arbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se