Forskningsmiljoner till högskolan

Mälardalens högskola har fått 4.5 miljoner kronor till forskning om koldioxid.

Det handlar bland annat om forskning kring hur man kan ta bort koldioxid ur rökgaser och lagra dem under jord, ett projekt värt cirka en miljon kronor för Mälardalens högskola.

Mälardalens högskola har inom samma forskningsområde dessutom fått godkänt för forskningsmedel från turbokraft-programmet, ett samarbete mellan Siemens, Volvo samt fem universitet och Energimyndigheten kring forskning om att minska koldioxidutsläpp från termiska kraftverk.

Högskolan tilldelas här 3,5 miljoner kronor.