Nya sätt för skuldsanering efter nyår

Färre personer har skulder hos Kronofogden, men de som har skulder är skyldiga mer. Antalet skuldsatta privatpersoner i den region där Sörmland ingår, har minskat med sju procent de senaste elva månaderna men skuldsumman har ökat med drygt en och en halv miljard under samma period en ökning med 1,3 procent.

På sex år, till 2012 ska Kronofogden halvera antalet gäldenärer, alltså skuldsatta personer. För att klara det jobbar man bland annat mycket förebyggande med information ute i skolor och dylikt.

Från och med 1 januari 2008 ändrar Kronofogden även sitt sätt att driva in skulderna. 

För att snabba på indrivningen tar man nu bort möjligheten att betala av skulden enbart genom avdrag på lönen.  

Efter nyår i samtliga ärenden kommer kronofogden att göra en så kallad fullständig utredning för att hitta tillgångar och egendomar att sälja för att snabbare få gäldenären fri från skuld.

Eva Merkel vid Kronofogden i Uppsala ser att det här är en bra förändring men tror inte att alla kommer att hålla med.

– Men jag tror att de flesta tycker det är skönt att bli av med sina skulder även om det är jobbigt på kort sikt, säger Merkel.

Mona Wahlund SR Uppland