Oro inför ny diskrimineringslag

Mycket talar för att det kommer att fortsätta att vara lagligt för butiker och restauranger att utestänga funktionshindrade.

Just nu jobbar regeringen med att ta fram en ny diskrimineringslag, och det har funnits ett förslag om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.

Men nu har handikapporganisationerna har fått signaler från politikerna om att det här förslaget inte kommer att skrivas in i den nya lagen.

Det eftersom det enligt politikerna behöver utredas mer, det säger Maria Johansson på Handikappades Riksförbund.

Hon är mycket kritisk till att man inte ska kunna anmäla ett företag för bristande tillgänglighet.

– Vi har ett väldigt begränsat utbud, det handlar inte om vilken mat jag vill äta, utan vilken restaurang kommer jag in på, säger Johansson.

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se