Smederna tar över skötseln av Gröndal

Speedwaylaget Smederna kan komma att ta över skötseln av motorstadion i Gröndal. Och det som ett sätt att minska föreningens skulder till Eskilstuna kommun. Det här skriver Folket idag.

Under senhösten har både Smedernas och andra idrottsföreningars skulder till kommunen ökat istället för, som planerat, minska. Och nu finns, enligt tidningen, ett muntligt avtal med kommunen om att Smederna ska betala av 75 000 av en dryg halvmiljon genom att kommunen överlåter sktseln av Smedstadion på föreningen.