Tullens beslag av narkotika ökar kraftigt

Tullen gjorde många fler beslag under 2007 än året före. På Arlanda ökade de med nästan 40 procent, men på Skavsta har ökningen inte varit lika kraftig. Stefan Rydell som är biträdande chef på tullens gränsskyddsavdelning säger att Skavsta dock är en högriskflygplats, som man bevakar noga.

Varför inte beslagen på Skavsta flygplats utanför Nyköping ökat lika kraftigt som på andra håll, kan inte Stefan Rydell svara säkert på.

Men han menar att den stora ökningen av beslag i LANDET, till stor del beror på den post som kommer in från andra länder, via Arlanda, med till exempel droger beställda via Internet. Förra året gjorde tullen 34 beslag av narkotika på Skavsta flygplats, jämfört med 30 året innan. Och Stefan Rydell menar att tullen bevakar flygplatsen noga.