NYKÖPING

Lånen i bokbussen ökar

Bokbussar är inget som hör historien till. Det visar Nyköpings kommun där en ny bokbuss slagit utlåningsrekord.

Bokbussen togs i bruk för ett år sedan och under det första verksamhetsåret lånades över 111 000 titlar ut.

- Det är en hög siffra jämfört med många andra kommuner, säger Eva Rydén, på stadsbiblioteket.

Utlånen med bokbussen har ökat med 19 procent mellan 06/07 varav skollånen har ökat med 46 procent.

Invändigt har den all modern utrustning och teknik. Runt 3 000 böcker, tidskrifter och annan media finns att låna på bokbussen.

– Den betyder mycket för landsortens förskolor och skolor som lånar många böcker och annan media på bokbussen.

Även studenter som studerar på distans har nytta av bokbussen eftersom kursböckerna kan beställas och sedan levereras till dem som bor i närheten av bussens hållplatser.