Katrineholm

Psykolog anklagas för olämpligt intyg

En kvinna har anmält en psykolog i Katrineholm till Socialstyrelsen för olämplig intygsskrivning.

Kvinnan har en vårdnadstvist med sin före detta man, som vägrar låta henne träffa parets barn trots gemensam vårdnad.

Maken har, enligt kvinnans anmälan, inför en kommande förhandling i hovrätten, kontaktat en psykolog i Katrineholm för att denne skulle träffa barnet i fråga.

Psykologen har sedan skrivit ett intyg om att barnet inte vill vara hos sin mamma och att det till och med skulle vara skadligt för barnet om han tvingades till sin mamma. Psykologen har anlitats utan att kvinnan vare sig tillfrågats eller informerats.

Kvinnan skriver att enligt praxis ska liknande intyg skrivas av psykologer som utsetts av domstol.

Kvinnan anser i sin anmälan att den aktuella psykologen brustit i sin yrkesroll och att hans agerande därför bör utredas av Socialstyrelsen.